Yeni Medya Düzeninde Bilgi Güvenilirliği ve Toplumsal Etkileri
15.12.2017 Alper YEŞİLYURT, STM

Yeni Medya Düzeninde Bilgi Güvenilirliği ve Toplumsal Etkileri

Stm Yeni Medya Duzeninde Bilgi Guvenligi Ve Toplumsal Etkileri
Haber alma ve bilgi edinme özgürlüğü en temel ihtiyaçlardan olup evrensel hukuk kuralları doğrultusunda modern anayasalarda teminat altına alınmıştır. Yazılı (gazete, dergi, vb.) ve görsel (televizyon) yayın kaynakları toplumun haber alma ihtiyacını sağlayan iletişim araçlarıdır. Geleneksel medya kavramında, haberi oluşturma ve yayınlama görevi gören basın yayın kaynakları ile bu yayınların hedef kitlesini oluşturan toplum net çizgilerle birbirinden ayrılan iki tarafı tanımlamaktadır. Genel olarak, ticari amaçlı olarak faaliyet gösteren bu araçlar “endüstriyel medya” olarak da tanımlanmaktadır. 

Özellikle, 2000’li yıllarda ortaya çıkmaya başlayan ve kullanıcı sayısı günümüzde milyarları bulan sosyal medya platformları ile birlikte, haber ve bilginin ortaya konma, yayılma ve kullanıcı tarafında elde edilme şeklinde ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. İnternet ve sosyal medya platformlarına akıllı cep telefonları gibi modern iletişim araçları ile erişim imkânının artması ile birlikte bilgiye erişim konu olmaktan çıkmıştır. Sosyal medya ile haber elde etme kapsamında birçok kısıt ortadan kalkmış ve sosyal medya üzerinden kendi kendini besleyen bir sistem geleneksel medyanın yerini almaya başlamıştır.

Sosyal medyanın geleneksel medyaya oranla sahip olduğu erişim kolaylığı ve kullanıcı sayısı ile birlikte en çok tercih edilen haber kaynağı olma niteliği kazanmaktadır. Günümüzde,  İhtiyaç duyulan herhangi bir konudaki bilgiye erişim sorun olmaktan çıkmakla birlikte, doğru ve güvenilir bilgiye erişim önem kazanmıştır. Sosyal medyadaki verilerin güvenilirliği, toplumsal olarak sosyal, ekonomik etkileri olan ve kritik öneme sahip konulardan biri haline gelmiştir.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.