İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARININ GELECEĞİ VE KULLANIM KONSEPTLERİ III- İDA’ların Mevcut Durumu ve Küresel İDA Pazarının Gelişimi

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARININ GELECEĞİ VE KULLANIM KONSEPTLERİ III- İDA’ların Mevcut Durumu ve Küresel İDA Pazarının Gelişimi

Yayınlanma Tarihi: 30.06.2021
Görüntüleme: 96
Yazar: STM ThinkTech

Tüm toplumsal olgular gibi savaş olgusu da tarihsel olarak dönüşüm geçirmektedir. Dünyada artık büyük çatışmaların yerini düşük yoğunluklu çatışmalar almaktadır. Bu açıdan bakıldığında insansız sistemler geleceğin savaşlarına bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Devletler artık savaşlarda daha az insan kaybedecekleri akıllı sistemlere ağırlık vermekte, yeni teknolojilere bu yönde yatırım yapmaktadır. Günümüzde savunma sanayii Ar-Ge çalışmaları çoğunlukla mevcut silahların daha da küçültülmesi ve insansızlaştırılması üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bu alanda öne çıkan İnsansız Deniz Aracı (İDA) konsepti, gerek sivil gerekse askeri alanda neredeyse sınırsız kullanım alanı olması nedeniyle önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Tasarım ve üretimde var olan zorluklar ise teknolojinin hızlı gelişimiyle bertaraf edilmektedir. İDA pazarı, deniz kuvvetlerinde deniz güvenliği ve gözetimi için insansız araçların artan kullanımı nedeniyle son yıllarda güçlü bir büyümeye tanık olmuştur. Ayrıca, ülkelerin bu konudaki yatırımlarında ortaya çıkan artışın, insansız deniz araçları pazarının da büyümesini hızlandırması beklenmektedir.

Türkiye, İDA’lar konusunda dünyada gelişmiş teknolojiye sahip birkaç ülke arasındadır. Son yıllarda savunma sanayiinde insansız sistemlerin kullanımına ağırlık vermeye çalışan Türkiye, bu alandaki çalışmalara ve uygulamalara da önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu alanda gelişen teknolojilerin yaygınlaşması ve özümsenmesi, önümüzdeki yıllarda İDA pazarının büyümesi için fırsatları daha da artıracaktır.

İnsansız Deniz Araçlarının Geleceği ve Kullanım Konseptleri başlıklı Araştırma Raporu yazı dizimizin üçüncü ve son bölümünde, İDA’ların ülkelere sağladığı avantajlara değinilerek, dünya çapında İDA’ların mevcut durumuna bakılacak ve küresel İDA pazarının gelişimi incelenecektir...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.