A New Era in Foreign Policy: Tech Diplomacy and Tech Diplomats
24.05.2023 STM ThinkTech

A New Era in Foreign Policy: Tech Diplomacy and Tech Diplomats

STM Teknoloji Diplomasisi Gorsel

While the endless promises of technology brought new challenges to governance, on the other hand, it was necessary for states to establish a diplomatic cooperation mechanism with global technology companies, international organizations, and other states on the basis of technology, and this transformation has led to the birth of a new concept and actor in many countries: technology diplomacy and technology diplomat. Today, many countries are increasingly sending tech diplomats to Silicon Valley in the US to interact directly with companies that were at the forefront of the Fourth Industrial Revolution on many issues, including national security...

Contact us for our strategic cooperation and solutions

Contact Us

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.