2050: Bir Uzay Destanı – Uzay Çalışmalarında Gelecek Öngörüleri
31.05.2022 STM ThinkTech

2050: Bir Uzay Destanı – Uzay Çalışmalarında Gelecek Öngörüleri

STM 2050 Bir Uzay Destani Gorsel Web

İngiliz yönetmen Stanley Kubrick’in 1968’de, Ay’a ilk insanlı uçuştan bir yıl önce gösterime giren filmi 2001: Bir Uzay Destanı, insanlığın uzay serüveninde ulaşacağı teknolojik seviyeye ilişkin öngörüleri ile bugün bile pek çok kişiyi şaşırtmaktadır. Filmde 2001 yılında insanlık Ay ve Mars’ta koloniler kurmuş, uzay madenciliğine başlamış, Dünya ile koloniler arasında düzenli yük ve yolcu seferleri başlamış, Güneş Sistemi’nin diğer gezegenlerinde yeni koloniler oluşturulması için araştırmalar başlamıştır. Filmde insanlığın, robotlar, yapay zekâ, uzay motorları ve daha pek çok alanda hayli ileri gittiği de öngörülmektedir.

Kubrick öngörülerinin büyük bölümünde isabetlidir ancak takvim konusunda yaklaşık 50 yıl kadar yanılmış olabilir. Yapay zekâ, robotlar, uzay araçları ve pek çok konuda ilerleme kaydedilmiştir ancak başta uzayın kolonileştirilmesi olmak üzere pek çok alanda “Bir Uzay Destanı” yaratmak için insanlığın hâlâ bir miktar zamana ihtiyacı olacağı anlaşılmaktadır. Uzay fırlatma araçları ve uzay ulaşım araçlarındaki gelişmelerin yanı sıra nano-teknoloji, katmanlı imalat, mikroelektronik, malzeme bilimi, robot teknolojisi ve diğer bilişim teknolojilerindeki ilerlemelere bakıldığında, 2050 yılına doğru uzay alanındaki genel manzaranın Kubrick’in filminden çıkmışa benzer olacağını tahmin etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı da 2050 yılına kadar uzay alanında kaydedileceğine inanılan ilerlemelere ilişkin öngörüleri aktarmaktır.

STM ThinkTech olarak Haziran 2020’de sunduğumuz, “Yeni Uzay Çağı: 21’inci Yüzyılda Kozmik Rekabet” Araştırma Yazı Dizimizin birinci bölümü olan “Uzay Teknolojilerinin Geleceği”nde, önemli öngörülerde bulunulmuştur. Söz konusu öngörülerin, üzerinden nispeten kısa bir süre geçmesine rağmen güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu önemli gelişmelerden biri Türkiye’de yaşanmıştır. 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansının 2022-2026 Stratejik Planı’nda sıralanan stratejik amaçlardan biri, “ülkemizdeki uzay ve havacılık sektörünü ve ekosistemini geliştirmek ve dünyada rekabet edebilir hâle getirmek” olarak belirlenmiştir.

Uzay alanında kamunun öncülüğünde akademik kuruluşlar ve özel sektör işbirliğinde rekabetçi bir sektör yaratılması vizyonunu yansıtan bu hedefe ulaşmak için küresel uzay sektörünün hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar yakından takip edilmelidir. Bu çalışmanın bir amacı da Türkiye’nin uzayla ilgili kurum ve kuruluşlarına, uzay çalışmalarında genel eğilimler konusunda fikir sunmaktır.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.