ThinkTech Online|Focus: "Covid -19 Şoku ve Elastikiyet (Resilience): Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?"

22.04.2020

Etkinlik Hakkında

22.04.2020 tarihinde online mecrada icra edilmiş ThinkTech Online|Focus toplantımızda, toplumların maruz kaldığı Covid-19 pandemisi ve bununla ilintili diğer büyük çaplı şok/travma türlerinin stratejik etkileri ile bu şokların yaratacağı kritik değişikliklerin global ve ulusal seviyede olmak üzere ülkelerin sistemlerinde (sosyal, sağlık, eğitim, ekonomik, güvenlik, gıda, tedarik zinciri, iletişim, ulaşım vb.) yaratacağı olası sonuçları ve performans değişimleri tartışılmış; bahse konu şok türlerinin ülke sistemlerinde yarattığı/yaratacağı ani değişim ve dönüşümler ve bunlara nasıl adapte olunacağının cevapları aranmıştır.

Elastikiyet tartışmasının -literatürde de yer aldığı şekilde- aşağıdaki dört ana faktör çerçevesinde tartışılması hedeflenmiştir:

  • Hazırlık (Prepare)
  • Şoka Maruz Kalma (Absorb)
  • Telafi Safhası (Recover)
  • Adaptasyon (Adapt)

Etkinlik Programı

Konu  Covid-19 Şoku ve Elastikiyet (Resilience): Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?
Tarih 22 Nisan 2020
Saat 17.00 – 18.30
Moderatör (E) Korgeneral Alpaslan ERDOĞAN (STM ThinkTech Koordinatörü)
Konuşmacılar
  • Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU (T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı)
  • Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY (T.C. Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Dr. Gökhan ÖZKAN (STM ThinkTech, Modelleme ve Simülasyon Lideri)

Etkinlik Videosu

Etkinlik Podcast

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.