Nükleer Enerjinin Yeni Nesli: Küçük Modüler Reaktörler
23.06.2022 STM ThinkTech

Nükleer Enerjinin Yeni Nesli: Küçük Modüler Reaktörler

STM Kucuk Moduler Reaktorler Gorsel Web

İnsanlık tarihi, enerjinin farklı formları keşfedildikçe gelişmiştir. Daha fazla enerji elde etmek için yapılan çalışmalar mevcut kaynakların verimli kullanılmasına veya yeni kaynakların ortaya çıkarılmasına imkân vermektedir.

Bilinen enerji kaynakları içinde en güçlülerinden biri de nükleer enerjidir. Nükleer enerji bir ülkeyi aydınlatmaya yetecek elektriği sağlayabilirken, aynı zamanda bomba şeklinde kullanılarak bir şehri uzun yıllar yaşanmaz hâle getirebilir. Nükleer enerji santralleri ürettikleri yüksek güçlü enerjiyi ülkeleri kalkındırmak için kullanırken, emniyet sistemleri doğru kullanılmazsa ve bakımlar ihmal edilirse, Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan kazalar gibi doğanın dengesini bozacak güçte etkiler yaratabilmektedir.

İlk olarak 1950’lerde inşa edilen nükleer reaktörlerden 60 MWe enerji elde edilebilirken, bu rakam artık 1.600 MWe’lere ulaşmıştır. Büyük reaktörlerin yanı sıra gelişimi devam eden Küçük Modüler Reaktörler (Small Moduler Reactors -SMRs) alternatif güçlü enerji üretimi için umut vadetmektedir.

Geçmişin büyük nükleer enerji santrallerinde yaşanan kazalar, yüksek işletme ve bakım maliyetleri ve çevresel risk etmenleri zamanla bu santrallerin gözden düşmesine neden olmuştur. 1996’da küresel ölçekte üretilen elektriğin yüzde 17,5’i nükleer santrallerden elde edilirken bu oran 2020’lerde yüzde 10 civarına gerilemiş ve düşmeye devam etmektedir. Her ne kadar çevresel riskler temel etmenmiş gibi görünse de, bu düşüşteki asıl pay yüksek işletme ve bakım maliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Günümüzde büyük santraller yerine alternatif olarak tercih edilmeye başlayan küçük modüler reaktörlerin ne olduğu, pazar özellikleri ve gelişim durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi geleceğin güvenli ve güçlü enerji üretim araçlarını anlamak açısından önemlidir...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.