Yeni Tip Denizaltıların Komuta Kontrol Sistemleri ve Ağ Merkezli Harp
25.05.2021 STM ThinkTech

Yeni Tip Denizaltıların Komuta Kontrol Sistemleri ve Ağ Merkezli Harp

Stm Yeni Tip Denizaltilarin Komuta Kontrol Gorsel Web

Dünya tarih boyunca çok çeşitli savaşlara şahitlik etmiştir. Kara savaşlarında yaşanan üstünlük insanlığın gelişimiyle deniz ve hava savaşlarına da yayılmaya başlamıştır. Dünya yüzeyinin yüzde 71’inin sularla çevrili olduğu düşünüldüğünde denizlerde yaşanan hâkimiyet mücadelesi her zaman ilgi çekici olmuştur. Denizlerin hâkimiyetinde en etkili rollerden birini ise denizaltılar üstlenmektedir. Sualtı muharebe alanındaki gelişmeler donanmaları denizaltı sistemlerinde yeni yaklaşımlar geliştirmeye ve stratejilerini gözden geçirmeye teşvik etmektedir. Bu gelişim sürecinin başında komuta kontrol sistemleri bulunmaktadır.

Bilgi hâkimiyeti, her kademedeki komutanın doğru ve hızlı kararlar alması için kilit önem taşımaktadır. Komuta kontrol sistemleri, komutan ve karargâh personeline durumsal farkındalık, müşterek planlama, hızlı ve hassas karar verme hususunda destek ve operasyonel esneklik imkânı sağlamaktadır. Bu sistemlerinin kullanılma amacı, tüm birlik ve unsurların daha hızlı bir şekilde muharebeye katılımını sağlamak ve düşmana karşı bilgi hakimiyetini ele geçirmektir. Böylece muharebe alanına yönelik bilgilerin hızlı ve doğru temini, değişimi ve analizi yapılabilmektedir. Bu sistemler planlama, icra ve görev sonrası değerlendirme aşamaları için de büyük destek sağlamaktadır.

Tüm bu nedenlerle özellikle deniz savaşları için komuta kontrol sistemleri kritik bir öneme sahiptir. Modern komuta kontrol sistemleri ile platformlar (suüstü gemileri, denizaltılar, uçaklar, insansız araçlar) dağınık olsa dahi birbirleri ile haberleşerek, istenen bir düzen içinde hareket edebilmektedir.

Bu raporda komuta kontrol sistemlerinin kapsamı ve önemi değerlendirilerek yeni teknolojilerle geliştirilen yeni tip denizaltı sistemlerinin ağ merkezli harbe etkisi üzerinde durulacaktır. Yeni nesil denizaltılarda komuta kontrol sistemlerine yapılan yatırımlar hızla artarken bu konuda liderlik eden ülkelerden biri olan Türkiye’deki çalışmalar da ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.