Bilişsel Elektronik Harp ve Radar Sistemleri

Bilişsel Elektronik Harp ve Radar Sistemleri (BEHRS), henüz yeni bir kavram olmakla birlikte, başta ABD olmak üzere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından ciddiyetle ele alınmakta ve araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Gelecek 10 yıl içinde düşmanın sistemlerine yeniden programlamaya ihtiyaç duymadan otonom olarak karşılık verecek bilişsel elektronik harp teknolojilerinin kullanıma sunulacağı tahmin edilmektedir. Yapılan analizlerde bilişsel elektronik harp sistemlerinin, sadece askeri alanda değil jeopolitik düzlemde önemli dönüşümlere yol açabileceği yönündedir...

Daha Fazla

KRİTİK ENDÜSTRİYEL ALTYAPI GÜVENLİĞİ - II: Ulaştırma, Haberleşme, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Güvenliği

Dünyada ve Türkiye’de kritik altyapıların mevcut durumunu ve temel eğilimleri aktarmak; söz konusu altyapılara yönelik tehditleri irdelemek ve bunların bertaraf edilmesi için geliştirilen çözüm önerilerini sunmak için başlattığımız Araştırma Raporu yazı dizimizin ikinci bölümünde; ulaştırma, haberleşme ve bilişim teknolojileri sektörlerinin kritik altyapıları ele alınmıştır...

Daha Fazla

Metaverse Ekonomisi

Metaverse sanattan perakendeye, eğitimden savunmaya birçok sektörde taşları yerinden oynatacak. Birçok şirket metaverse evreninde yerini çoktan aldı. Yapılan araştırmalara göre, 2030 yılı itibarıyla metaverse 13 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratacak ve beş milyar insana ev sahipliği yapacak...

 

Daha Fazla

2050: Bir Uzay Destanı – Uzay Çalışmalarında Gelecek Öngörüleri

İngiliz yönetmen Stanley Kubrick’in 1968’de, Ay’a ilk insanlı uçuştan bir yıl önce gösterime giren filmi 2001: Bir Uzay Destanı, insanlığın uzay serüveninde ulaşacağı teknolojik seviyeye ilişkin öngörüleri ile bugün bile pek çok kişiyi şaşırtmaktadır…

Daha Fazla

KRİTİK ENDÜSTRİYEL ALTYAPI GÜVENLİĞİ - I: Enerji İletim ve Dağıtım Güvenliği

2022’nin başından itibaren hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar ile Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi stratejik şoklar enerji başta olmak üzere kritik endüstriyel altyapıların güvenliğini ön plana çıkarmıştır...

 

Daha Fazla
TÜM ANALİZLER
 
STM ThinkTech
Tükiye’nin Teknoloji Odaklı
İlk Düşünce Merkezi
 
Karar Destek Sistemleri
 
İş Dünyası Harp Oyunu
 
Danışmanlık
 
Analiz ve Raporlama

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN YÜKSELİŞİ VE AMBARGOLAR: Kritik Teknoloji, Bileşen ve Alt Sistemlerde Yerlileşme ve Millileşme Hamlesi

Daha fazla bilgi

Thinktech Kitap

Neden ThinkTech?

Thinktech Deger Katan Cozumler

Özgün ve Değer Katan
Çözümler

Müşteri talebine yönelik özgün çözümler geliştirerek, bu çözümleri bağımsız, objektif ve yapıcı bir yaklaşım ile raporluyoruz.

Stm Thinktech Profesyonle Network Hizmetleri

Profesyonel Network
Hizmetleri

Üst seviye buluşmalar, paneller, çalıştaylar, odak grup toplantıları düzenliyoruz.

Stm Thinktech Karar Destek Sistemleri

Karar Destek
Sistemleri

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik özgün karar destek sistemleri geliştiriyoruz.


Stm Thinktech Objektif Ve Surekli Raporlama

Objektif ve Sürekli
Raporlama

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda analiz, veri ve bilgi hizmeti sunuyoruz.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.